Ordinacija  DSdent pruža širok spektar stomatoloških  usluga. Koristimo savremene, sigurne i bezbolne metode i tehnike rada u cilju zbrinjavanja svakog našeg pacijentaOsnivač i vlasnik ordinacije je dr Svetlana Lisičić, specijalista ortopedije vilica.

Dr Svetlana Lisičić, rođena u Prijepolju, Srbija, 23.08.1969. Diplomirala na stomatološkom fakultetu Univerziteta  u Beogradu, maja 1994. godine. Specijalizirala na Klinici za ortopediju vilica u Beogradu, aprila 2001. godine. Pohađala je niz edukativnih, naprednih kurseva, naročito iz oblasti ortodoncije i estetske stomatologije, u zemlji i inostranstvu.

 
Close Menu